Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
asismik (İng. aseismic)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
asismik (İng. aseismic); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Sismik faaliyet veya depremlerin olmaması durumu.
Yorumlar
Kod: GE6KD