Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
atık (İng. waste)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
atık (İng. waste); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Herhangi bir endüstriyel veya yaşamsal faaliyet sonunda oluşan, depolanan veya çevreye bırakılan katı ya da sıvı hâldeki madde.
Yorumlar
Kod: ZWN3W