Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
atık su (İng. waste water)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
atık su (İng. waste water); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Evsel ve endüstriyel kullanımlar sonucunda kirlenmiş olan, özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş bulunan su.
Yorumlar
Kod: MJCPJ