Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
atık su yönetimi (İng. waste water management)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
atık su yönetimi (İng. waste water management); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
İnsan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla atık suyun izlenmesi, işlenmesi ve tasfiyesiyle ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik olarak yapılan iş ve işlem, takip edilen yöntem.
Yorumlar
Kod: YVN2V