Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlar (AJE) (İng. areas require detailed geotechnical survey)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:19
ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlar (AJE) (İng. areas require detailed geotechnical survey); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Çalışma yönteminden kaynaklanan veri eksikliği, ayrı uzmanlık gerektiren çalışmaların olma şartı nedeniyle yerleşime uygunluk bakmından hakkında tam ve güvenilir sonuca ulaşılmayan alan. Daha sonra yapılacak ayrıntılı jeoteknik çalışmalarla planlama esasları belirlenecek alanlardır.
Yorumlar
Kod: 85XB5