Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Bin Yıl Kalkınma Hedefleri (İng. Millennium Development Goals)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:20
Bin Yıl Kalkınma Hedefleri (İng. Millennium Development Goals); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Birleşmiş Milletler' e üye olan 192 ülke tarafından 2015'e kadar yerine getirilmesi planlanan ve Eylül 2000' de Birleşmiş Milletler'in New York Bin Yıl Zirvesi'nde resmîleştirilen sekiz hedef. 1. Aşırı yoksulluğun ve açlığın yok edilmesi. 2. Evrensel ilköğretimin sağlanması. 3. Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi. 4. Çocuk ölüm oranının azaltılması. 5. Anne sağlığının iyileştirilmesi. 6. HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi. 7. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması. 8. Kalkınmaya yönelik küresel iş birliğinin geliştirilmesi.
Yorumlar
Kod: DA3GA