Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
buzlanma (İng. icing)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:20
buzlanma (İng. icing); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Hava sıcaklığının sıfır veya sıfır derecenin altına düşmesiyle, sıvı yüzeylerin donarak buz hâline gelmesi. Sıcaklığın 0 derece ila eksi 10 derece arasında olduğu yerlerde şeffaf buzlanma oluşur ve yol satıhları gözle görülemeyen buzla örtülür. Kış aylarında buzlanma, yolları güvensiz hâle getiren ve ulaşımı büyük ölçüde aksatan etkenlerin başında gelmektedir.
Yorumlar
Kod: ZWN3W