Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
çevre yönetimi (İng. environmental management)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:20
çevre yönetimi (İng. environmental management); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Doğal ve yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımı ve gelişimini sağlamak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin uygulanması süreci. Bunu sağlamak için idari, teknik, hukuki, politik, ekonomik, mali, sosyal ve kültürel araçlar kullanılır.
Yorumlar
Kod: EB4HB