Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
çığ yönetimi (İng. avalanche management)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:20
çığ yönetimi (İng. avalanche management); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Yasal düzenlemesi olan, tehlike ve risk haritaları yapan, turizm tesisleri, binalar, trafik altyapıları çığ tehlikesi olan alanlara yapılmasını engelleyen veya tedbirler alan, daha önce çığ meydana gelen alanlarda kontrol ve yapısal önlemler, erken uyarı, izleme gerektiren risk yönetim süreci.
Yorumlar
Kod: TPIWP