Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
dağınık yerleşim (İng. dispersed settlement)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:20
dağınık yerleşim (İng. dispersed settlement); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Doğa kaynaklı afetlerden doğrudan etkilenen topluluklardaki bireylerin, coğrafi koşullar ve sosyokültürel nedenlerle yıkılmış ya da hasar görmüş olsa da, hemen her zaman evlerinin eski yerinde veya yakınlarında kalmak istemelerinden dolayı, "oldukları yerde" hizmet alabilmelerini sağlayan yerleşim biçimi. Bu durumda afetzedelere yakınlarının yanında veya hasar gören konutlarının yakınında barınma üniteleri tesis edilir. Afetzedeler, yerelde var olan kaynaklardan su, temizlik, gıda, pişirme ve diğer ihtiyaçlarını karşılar.
Yorumlar
Kod: A8ZE7