Deyimler ve Anlamları
Aklı başından gitmek
  11 Mart 2018 Pazar , 16:28
Aklı başından gitmek Deyiminin Anlamı, Deyimler Sözlüğü ve Açıklamalı Anlamları
Aklı başından gitmek: 1) Çok korkudan veya çok sevinçten ne yapacağını şaşırmak. 2) Kafası çok yorulmuş olduğundan iyi düşünememek. “Annemi öyle evin ortasında baygın görünce aklım başımdan gitti.”
Yorumlar
Kod: TPHWP