Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
deprem master planı (İng. earthquake master plan)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:20
deprem master planı (İng. earthquake master plan); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Yerleşim alanlarının stratejik planlarıyla bütünleşik, deprem zararlarını azaltmayı hedefleyen, deprem afeti olayının öncesi, anı ve sonrasında yapılacak çalışmaları ve alınacak önlemleri içeren, yaşam kalitesi artırılmış bir toplum oluşturma yönünde ilerleyen dinamik ve katılımcı bir planlama süreci.
Yorumlar
Kod: DB3GA