P Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları
P Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları Pabucu dama atılmak: Kendisinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek, değer ve itibarını kaybetmek. “Yeni bir elektrikçi aldılar, desene Murat’ın pabucu dama atıldı.” Pabucunu ters giydirmek: Güç bir duruma düşürerek telaşlandırmak, bu telaşla kaçmasına sebep olmak. “El oğlu bu, adama pabucunu ters giydirir, tetikte olmalı insan.” Pabuç bırakmamak: Yılmamak, korkmayıp yapacağından vazgeçmemek. “Ben öyle olur olmaz insanlara pabuç bırakmam.” Pabuç pahalı: Girişilen işin tehlikeli olduğunu anlatmak için kullanılır. “Baktı ki pabuç pahalı, hemen geri döndü.” Paçaları sıvamak: Bir işi yapmak için hazırlanmak. “Bir an önce paçaları sıvayıp işe başlamak istiyordu.” Paçası düşük: Giyimine, kılık kıyafetine pek dikkat etmeyen, sünepe. Paçavrasını çıkarmak: Çok hırpalamak, sağlam yerini koymamak, işe yaramaz bir duruma getirmek. “Beş kişiydiler, adamın paçavrasını çıkardılar.” Paçayı kaptırmak: 1. Yakalanmak, ele geçmek. 2. Giriştiği işten vazgeçmek istediği halde kendini kurtaramamak. 3. Dilediği gibi davranamamak. “Paçayı kaptırdık bir kere, yakamızı kurtaramıyoruz.” Paçayı kurtarmak: Bir ilişkiden veya önce girişip sonra pişman olduğu bir işten yakasını sıyırmak. “Çok şükür şu belalı işten paçayı kurtardık.” Paha biçilmez: Çok pahalı, kıymeti ölçülemeyecek kadar yüksek. “Paha biçilemez tablolar sergilenmişti.”
Pahalıya mal olmak: Kolay elde edilememek; para, özveri ve emek gerektirmek; zarara ve sıkıntıya yol açmak. “Bu ev size pahalıya mal olsa gerek.” Palas pandıras: Acele olarak, hazırlanmaya zaman bulamadan. “Palas pandıras evden çıkmak zorunda kaldık.” Palavra atmak: Abartarak söylemek, yalan söylemek, olmayacak şeylerden söz etmek. Paldır küldür: 1. Büyük bir gürültü ile. 2. Ansızın ve kurallara uymaksızın. “Paldır küldür merdivenlerden inmeye başladılar.” Paldır küldür: 1. Büyük bir gürültü ile. 2. Ansızın ve kurallara uymaksızın. “Paldır küldür merdivenlerden inmeye başladılar.” Paniğe kapılmak: Çok korkmak, telâşa sürüklenmek. “Çocuklar paniğe kapılacaklar diye endişeleniyorum.” Papara yemek: Çok azarlanmak. “Çabuk olun, annemden papara yemek istemiyorum.” Para babası: Çok zengin, parası bol olan. Para canlısı: Parayı çok seven, paraya düşkün. Para çekmek: 1. Banka veya benzeri bir yere yatırılmış parayı geri almak. 2. Bir kimseden çeşitli yollarla para sızdırmak.
Para dökmek: Bir şey için çok para harcamak. “Düğün için az para dökmedi.” Para etmemek: 1. İşe yaramamak, etkili olmamak. 2. Değeri pahasına satılamamak. “Bu malların para edeceğini sanmıyorum.” Para kesmek: 1. Çok para kazanmak. 2. Devletin çok para basması. “Bizim büfe âdeta para kesiyor.” Para sızdırmak: Kandırarak, zorlayarak birinden para almak. “Kabadayılar esnaftan az para sızdırmadılar.” Para tutmak: 1. Parasını idareli harcayıp kalanını biriktirmek. 2. Satın alınan şeyin karşılığını para olarak hesaplamak. “Aldığımız eşyaların hepsi kaç para tuttu dersiniz?” Para yapmak: Para kazanıp biriktirmek. “Gurbete para yapmaya gitti.” Para yedirmek: İşini yaptırmak için birilerine kanunsuz, hak etmedikleri parayı vermek; rüşvet vermek. “O binayı yaptırmak için belediyeye az para yedirmediler.” Para yemek: 1. Çok para harcamak. 2. Rüşvet yemek, görevini kötüye kullanıp bir iş yapmak için birinden para almak. “İnsanlar artık açıktan para yiyorlar.” Parasını sokağa atmak: Değeri olmayan bir işe ya da mala para vermek. Paraya çevirmek: Bir malı verip yerine para almak. “Gidin, şu dolapları paraya çevirin de gelin.”
Paraya kıymak: Gereken yerde para harcamaktan kaçınmamak. Paraya para dememek: 1. Çok para kazanmak. 2. Bol para harcamak. 3. Elde olan parayı az bulmak. Parmağı ağzında kalmak: Çok şaşırmak, hayrete düşmek. Parmağına dolamak: Bir konuyu her fırsatta, her yerde ele alıp konuşmak, o konu ile uğraşmak. Parmağında oynatmak: Birine her istediğini yaptırmak, onu kukla gibi kullanmak. “Beni parmağında oynatamayacaksın artık.” Parmağını bile oynatmamak: Hiç tepki göstermemek, kayıtsız kalmak. “Beni dövdüler ama o parmağını bile oynatmadı.” Parmak basmak: 1. Bir nokta üzerine dikkati ya da ilgiyi çekmek. 2. İmza yerine parmağını mürekkebe batırarak bir yere bastırmak. Parmak hesabı: 1. Parmakları kullanmak suretiyle yapılan hesap. 2. Hece vezni. “Bizim bakkal hâlâ parmak hesabı yapıyor.” Parmak ısırmak: Büyük şaşkınlık duymak, hayrete düşmek. “Yaptığım tatlıyı görünce parmaklarını ısıracaklar.” Parmak kaldırmak: 1. Olumlu oy vermek için el kaldırmak. 2. Bir toplulukta söz istemek için işaret parmağını kaldırıp diğerlerini yumarak el kaldırmak . “Parmak kaldırarak söz istemeyi öğrenin artık!”
Parmakla gösterilmek: 1. Bir şey az bulunmak. 2. Seçkin, ünlü olmak. “O, çevresinde parmakla gösterilen bir adamdı.” Parmaklarını yemek: Bir yemeğin çok lezzetli olduğunu anlatmak için kullanılır. “Böreği değil, parmaklarımızı yedik âdeta.” Parsayı başkası toplamak: Verilen emek karşılığını, emek veren değil, bir başkası almak. “Biz durmadan çalışalım parsayı da başkası toplasın olmaz öyle şey!” Partiyi kaybetmek: 1. Biriyle çekiştiği bir konuda yenilmek. 2. Elde etmeye çalıştığı bir kazancı bir başkasına kaptırmak. Pas geçmek: Üzerinde durmamak, caymak, vazgeçmek, aldırış etmemek. Pasaportunu vermek: Kovmak, işten atmak. “Patron üç işçinin pasaportunu eline verdi.” Patırtı çıkarmak: Kavga, kargaşa, gürültü çıkarmak. “Patırtı çıkarmadan oturun, babanız uyuyor.” Patlak vermek: Gizlenen ya da hoş karşılanmayan bir durum aniden ortaya çıkmak. “Kim der di ki savaş bu sabah patlak verecek.” Pay biçmek: Bir fikir elde edebilmek için, durumu bir şey ile kıyaslamak. Pay çıkarmak: Bir olay ya da davranıştan tecrübe kazanmak, hisse kapmak, tutulacak yolu belirlemek.
Paye vermek: Adam yerine koymak, değer vermek. Payını almak: 1. Azarlanmak. 2. Kendine düşen kazanç miktarını almak. Payidar olmak: Kalmak, yok olmamak, yaşamak.“Milletimiz ilelebet payidar olacaktır.” Perdesi yırtık: Ar damarı çatlamış, utanmaz, arlanmaz. “Perdesi yırtılmış adamın, baksana neler söylüyordu!” Pergelleri açmak: Uzun adımlarla yürümeye başlamak. “Pek vaktimiz yok, pergelleri açın da geç kalmayalım.” Pes demek: Mağlubiyeti kabul etmek, başkasının üstünlüğüne boyun eğmek. “Yenileceğini anlayınca sırtı yere gelmeden pes dedi.” Pestil gibi olmak: Çok yorulmuş olmak; kımıldayamayacak kadar bitkin, güçsüz düşmek. Pestilini çıkarmak: 1. Çok dövmek. 2. Çok çalıştırıp adamakıllı yormak. 3. İyice ezmek. “Kazma sallamaktan pestilimiz çıktı.” Peşini bırakmamak: Bir şeyi izlemekten vazgeçmemek. “Adamın peşini bırakmayın sakın!” Peşkeş çekmek: Kendisinin veya bir başkasının malını bir çıkar uğruna birisine uygunsuz olarak vermek. “Yurdu düşmanlara peşkeş çekiyorlar.”
Peyda olmak: Ortaya çıkmak, belirmek, oluşmak. “Köşede bir adam peyda oldu.” Pılıyı pırtıyı toplamak: Hemen bütün eşyalarını toplayarak bir yere gitmek üzere hazırlık yapmak.”Pılıyı pırtıyı toplamış bekliyordu.” Pire için yorgan yakmak: Önemsiz bir şey için kızıp daha büyük zarara yol açacak davranış içine girmek. Pireyi deve yapmak: Küçük, basit bir olayı büyütüp mesele yapmak, aşırı abartmak. Pis pis düşünmek: Karamsar, derin ve üzüntülü bir düşünceye dalmak. “Pis pis düşünmeyi bırak da bir yol arayalım.” Pis pis gülmek: Birinin düştüğü kötü duruma öç alır gibi, arsız arsız gülmek. Pişkinliğe vurmak: Çıkarı için kötü bir davranışa veya söze aldırmamak. Pişmiş aşa su katmak: Yoluna girmiş, bitmek üzere olan bir işi bozmak ya da aksatmak. “Pişmiş aşa su katabilir, onu buraya sokmayın.” Pişmiş kelle gibi sırıtmak: Anlamsız, çirkin, yersiz, dişlerini göstererek gülmek. “Pişmiş kelle gibi gülmeyi bırak da işine bak.” Posasını çıkarmak: 1. Birini çok dövmek. 2. Bir kişi veya şeyi sonuna kadar sömürmek. “Ülkenin posasını çıkardılar, biz hâlâ seyrediyoruz.”
Post elden gitmek: 1. Öldürülmek. 2. Bulunduğu yüksek makamdan ayrılmak zorunda kalmak. Post kavgası: Bir makamı, işi ya da iktidarı ele geçirme çekişmesi. “Seçimler yaklaştı, post kavgası da başladı.” Posta koymak: Birini korkutmak, gözdağı vermek, tehdit etmek. “Bana posta koyacak adam daha anasından doğmadı.” Postayı kesmek: İlişkiyi kesmek, gidip gelişi sona erdirmek. Postu kurtarmak: Can tehlikesini atlatmak, öldürülme tehlikesi olan yerden kaçıp kurtulmak. “Postu kurtardık çok şükür.” Postu sermek: Kısa bir süre için gittiği yerde, saygısızca ve sorumsuzca uzun süre kalmak. Pot kırmak: Gaf yapmak, farkında olmayarak karşısındakini kıracak, incitecek söz söylemek. “Dikkatli ol, bir pot kırma sakın.” Pösteki saymak: İçinden çıkılması zor ve anlamsız bir işle uğraşmak. Prangaya vurmak: Zincire vurmak, ayağına pranga bağlamak. “Prangaya vurulu olarak yıllarca kaldı o hapishanede.” Puan almak: 1. Spor karşılaşmalarında sayı kazanmak. 2. Bir test imtihanında herhangi bir puan elde etmek. “Şu sorulardan hiç puan alamayacağımı sanıyordum.”
Puan tutturmak: Gereken sayıda puan kazanmak. “Bu sene puan tutturup da üniversiteye girecek miyim bilmiyorum!” Punduna getirmek: Bir şeyi yapmak için uygun şartları elde etmek, fırsat kollamak. “Punduna getirir getirmez patlattı yumruğunu.” Pupa yelken: 1. Alabildiğince, hiçbir şeye bağımlı olmadan. 2. Yelkenler, arkadan esen rüzgarla şişmiş olarak, tam yolla. “Pupa yelken açıldık denize.” Pusu kurmak: Birine saldırmak için, bir yere gizlenip beklemek. “Düşmanlarımızın pusu kurduğundan tam zamanında haberdar olmuştuk.” Pusulayı şaşırmak: 1. Ne yapacağını bilemez duruma düşmek. 2. Doğru tutum ve davranıştan ayrılmak. “İyice pusulayı şaşırmadan uyarmalıyız onu.” Pusuya düşmek: Pusu kuran kimsenin saldırı alanı içine girmek. “Eyvah, pusuya düşürdüler bizi!” Put gibi: Kımıltısız, sessiz, anlamsız bir bakışla. Put kesilmek: Sessiz, kımıltısız bir durumda kalmak. “Onun bağırmasıyla herkes bir anda put kesildi!” Püf noktası: Bir işin en ince, en önemli yeri. Püsküllü belâ: Kendisinden kurtulunması bir türlü mümkün olmayan, büyük sıkıntı, zarar veren kimse veya şey. “Başıma püsküllü belâ kesildi bu çocuk.”