Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
ekolojik afet (İng. ecological disaster)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:21
ekolojik afet (İng. ecological disaster); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Ekolojik dengeyi bozarak çevreye büyük zarar veren genellikle insan kaynaklı afet.
Yorumlar
Kod: IF7LF