Şiirler Menkîbeler - Şiirler Menkıbeler
Evlat, büyük nimettir
  30 Mart 2018 Cuma , 22:10
Şiirler Menkîbeler - Şiirler Menkıbeler;Evlat, büyük nimettir

Ahmet Mekki Efendi, evlad-ı Resuldendi.

İnsanlar, kendisinden istifade ederdi.

 

Gençlere sohbetinde buyurdu ki bir sefer:

Şöyle buyurmuşlardır bir hadiste o Server:

 

(Her bir çocuk, islama elverişli olarak,

Yani islam fıtratı üzre doğar muhakkak.

 

Daha sonra bunları, tekrar anne babalar,

Hıristiyan, yahudi veyahut dinsiz yapar.)

 

O halde her müslüman, ilk vazife olarak,

Evladına, islamı öğretmeli muhakkak.

 

Evlat, anne babanın elinde bir nimettir.

Kıymeti bilinmezse, o elden gidebilir.

 

İslam düşmanları da, bu çok mühim noktayı,

Gayet iyi anlayıp, bildiğinden dolayı,

 

Dinsizlik ocakları, komünist ve masonlar,

Alçak maksatlarını şöyle açıklıyorlar:

 

(Birinci hedefimiz, çocuklar ve gençlerdir.

Onlar, dinsiz olarak yetiştirilmelidir.)

 

Masonlar diyorlar ki: (Gençlerin, çocukların,

Dini bilgiler ile kafasını yormayın.

 

Önce, dünya kazancı elde etmelidirler.

Dini bilgilerini sonradan öğrenirler.

 

Biz, inanç hürriyeti fikrini, her tarafa,

Yaymaya çalışmamız lazımdır ilk evvela.

 

Ve localarımızda konuşup aldığımız,

Kararları, acilen her yere yaymalıyız.

 

Din kardeşliğini de, yıkıp, onun yerine,

Mason kardeşliğini getirmeliyiz yine.

 

Dinleri yok etmek ve islamı yıkmak olan,

Mukaddes gayemize ulaşırız o zaman.)

 

İşte görülüyor ki, masonların gayesi,

Yıkmak ve yok etmektir islamı sinsi sinsi.

 

O halde müslümanlar, bu düşmanların, zinhar,

Hiyleli sözlerine aldanmamalıdırlar.

 

Onların okşayıcı, yardımsever görünen,

Sözleri, bir yalandan ibarettir tamamen.

 

Halbuki birbirine, devamlı müslümanlar,

Emr-i maruf ve nehy-i anil münker yaparlar.

 

Çünkü din, nasihat ve öğütten ibarettir.

Bu işe mani olmak, dini yıkmak demektir.

 

İşte islamiyet’in büyük düşmanı olan,

Masonlar, buna mani olmaktadır durmadan.

 

Gençlere emr-i maruf yapmayı, bu dinsizler,

Vicdanlara tecavüz şeklinde gösterirler.

 

Hatta bir müslümanın, bir mümin kardeşine,

Allah’ın bir emrini hatırlatma işine,

 

(Din propagandası) ismini veriyorlar.

(Vicdan hürriyetine tecavüz)dür diyorlar.

 

Bu din düşmanlarına, hiç aldanmamalıdır.

Ve elden geldiğince, islamı yaymalıdır.

Yorumlar
Kod: NKCRK