Şiirler Menkîbeler - Şiirler Menkıbeler
Eyvah dedi ve öldü
  30 Mart 2018 Cuma , 22:02
Şiirler Menkîbeler - Şiirler Menkıbeler;Eyvah dedi ve öldü
İmam-ı Gazali (Rahmetullahi Aleyh)
Evliyânın büyüklerinden ve İslâm âlimlerinin en meşhûrlarından. İsmi, Muhammed bin Muhammed; künyesi, Ebû Hâmid; lakabı Hüccetü'l-İslâm ve Zeynüddîn'dir. Tûsî ve Gazâlî diye de meşhûr olmuştur. 1058 (H.450) senesinde İran'ın Tûs şehrinde doğdu. 1111 (H.505) senesinde Tûs'ta vefât etti. Kabri Taberân denilen yerdedir. 


İmam-ı Gazali’nin Kimya-yı Saadet nam,

Kitabında, şöylece buyurdu yüce İmam:

 

İbni Samed, âlim ve evliyadan bir zattı.

Altmış yıllık ömrünün, bir hesabını yaptı.

 

Yirmibirbin altıyüz gün idi geçen hayat.

Bu rakamı görünce, şaşırdı birden o zat.

 

Derin bir (Âh) ederek, dedi ki o gam ile:

(Her gün, en az bir günah işlemiş olsam bile,

 

Yirmibirbin altıyüz günah eder bu cem’an.

Ben nasıl kurtulurum bu kadar çok günahtan?

 

Hem de, öyle günlerim oldu ki benim eyvah!

İşlemiştim bir değil, yüzlerce haram, günah.

 

O halde, yüzbinlerce günah oldu şu anda.

Öyleyse benim halim ne olacak Mizanda?)

 

Yıkıldı sonra yere, düşünerek o bunu.

Halk gelip baktılar ki, teslim etmiş ruhunu.

 

Ey oğlum, bu dünyada yaşasan da ne kadar,

Sonunda öleceksin, bu, açık ve aşikâr.

 

Sımsıkı sarılsan da bu dünya zevklerine,

Bir gün ayrılacaksın hepsinden tek tek yine.

 

Ve yine bu dünyada ne istersen onu yap.

Lakin bil ki, sorarlar hepsinden bir bir hesap.

 

İmanı, ibadeti tam öğrenmeden önce,

Para kazanmak için çalışırsan gün gece,

 

Ömrünü boş şeylerle heba etmiş olursun.

Eğer böyle edersen, sana yazıklar olsun!

 

İncil’de okudum ki, öldüğünde insanlar,

Tabuta konulup da, ta ki mezara kadar,

 

Hak teâlâ o kula, kırk sual soracaktır.

Bunlara cevap vermek, kolay olmayacaktır.

 

Birincisi şudur ki: (Ey kulum, ne ki sebep,

Yaşadığın müddetçe, dünyaya çalıştın hep.

 

İnsanlar sevsin diye uğraştın da o kadar,

Neden benim sevgime etmedin hiç itibar?

 

Halbuki düşünseydin, görürdün ki esasen,

Benim ihsanlarıma gark olmuşsun tamamen.)

 

Ey oğlum, Allah bunu soracaktır tabii.

Ama sen, oyunlara dalmışsın çocuk gibi.

 

Dünya lezzetlerine bir türlü doymuyorsun.

Sağır ve körler gibi görmüyor, duymuyorsun.

 

Tam yediyüz âlime sordum ki şu suali:

(Akıllı bir insanın, nasıl olur ahvali?)

 

Dediler: (Soğumuştur o kimse bu dünyadan.

Ahiret hazırlığı içindedir durmadan.

 

Bilir ki dünya fani, ahiret ebedidir.

Ahiret günü için hazırlık içindedir.

 

Dünyadan ahirete döndürmüştür yüzünü.

İbadetle geçirir gece ve gündüzünü.)

Yorumlar
Kod: MJBPJ