Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
farkındalık (İng. awareness)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:21
farkındalık (İng. awareness); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Kişinin, kendi içinde ya da dışında algıladığı bir uyarımın (düşüncenin, duygunun, algının, vb.) farkında olması.
Yorumlar
Kod: 52T82