Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
fay (İng. fault)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:21
fay (İng. fault); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Tektonik hareketlerin etkisiyle yer kabuğunun kırılarak yer değiştirmiş kısmı. Fay düzlemi üzerindeki hareketin şekline göre fayları; eğim atımlı ve doğrultu atımlı biçiminde ikiye ayırmak mümkündür. Eğim atımlı faylar hareket eden blokların yönü esas alınarak normal fay, ters fay, bindirme fayı gibi adlar almaktadır. Doğrultu atımlı faylar ise, karşı blokun hareket yönüne göre sağ yanal atımlı veya sol yanal atımlı faylar olarak adlandırılır.
Yorumlar
Kod: WULZT