Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
fenni mesul (İng. construction supervisor / engineering of record)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:21
fenni mesul (İng. construction supervisor / engineering of record); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
bk. teknik uygulama sorumlusu (TUS).
Yorumlar
Kod: 96XC5