Şiirler Menkîbeler - Şiirler Menkıbeler
Feyz nasıl alınır?
  30 Mart 2018 Cuma , 22:10
Şiirler Menkîbeler - Şiirler Menkıbeler;Feyz nasıl alınır?

Abdurrahman-ı Tahi, büyük islam âlimi.

İslama, ilmi ile hizmet etti daimi.

 

Bıkmadan ders okuttu, verdi vaz-ü nasihat.

Hep bu yolda çalışıp, şehiden etti vefat.

 

Bir gün buyurmuştu ki: Bilcümle saadetler,

O Resulün mübarek kalbinden neşet eder.

 

Eshap, Ondan alarak ibadet bilgisini,

Tabiin-i kirama bildirdiler hepsini.

 

Fıkıh kitaplarını yazarak Tabiin de,

Çok şerefli bir hizmet yapmışlardır bu dinde.

 

Sonra gelen müminler, dini bilgilerini,

Fıkıh kitaplarından aldılar her birini.

 

Kalp bilgilerini de, yüzlerce evliyalar,

Resulullahtan alıp, her tarafa yaydılar.

 

Yani Resulullahın kalbinden saçılan nur,

(Allah adamları)nın kalplerinde bulunur.

 

O nurlara kavuşmak isterse biri şayet,

Bir Allah adamını sevmelidir begayet.

 

(Ben, dini bilgileri, doğruca o Resulün,

Sözlerinden alırım) der ise biri bugün,

 

Hadis-i şerifleri, yanlış, ters anlayarak,

Şeytanın tuzağına düşer ve olur helak.

 

(Ben, kalp bilgilerini, doğruca o Resulün,

Kalbinden alacağım) diyen de varsa bugün,

 

O da, nefs ve şeytanın düşerek tuzağına,

Zarar gelir muhakkak doğru itikadına.

 

Çünkü fıkıh bilgisi öğrenmek isteyenin,

Ehl-i sünnet denilen islam âlimlerinin,

 

Ya kendi sözlerine başvurmalıdır bizzat.

Yahut kitaplarına etmelidir müracat.

 

Kalp bilgileri dahi, büyük evliyaların,

Kalplerinden alınır hayatta olanların.

 

Vefat edenlerin de, ruhlarından alınır.

Çünkü bunun menbaı, onların ruhlarıdır.

 

Zira din âlimleri, müctehidler, veliler,

Bu bapta, aynen böyle beyan etmektedirler.

 

(Talebesi içinde âlim, haddi zatında,

Bir Peygamber gibidir Eshabı arasında.)

 

(Nasıl ki bir menbaı var ise her bir şeyin,

Takva'nın menbaı da, kalbidir ariflerin.)

 

Yine (Fıkıh dersinde bulunmak az bir müddet,

Bir sene ibadetten faziletlidir elbet.)

 

Bunlar, Resulullahın hadis-i şerifidir.

Bu yazdıklarımıza, sağlam birer delildir.

 

Hak teâlâ bu dini, ta kıyamete kadar,

Devam edeceğini vadetti aynı karar.

 

Korumak maksadıyle fıkıh bilgilerini,

Yarattı rahmetiyle (Osmanlı devleti)ni.

 

Kalp bilgilerinin de muhafazası için,

(Evliya)yı yarattı, doğrusu budur işin.

 

Lakin islam dininin düşmanı ingilizler,

Bu iki muhafızı sinsice yok ettiler.

 

Yeniden muhafızlar Rabbimiz halk ediyor.

Çok şükür, islamiyet gün be gün ilerliyor.

Yorumlar
Kod: PNFUM