Şiirler Menkîbeler - Şiirler Menkıbeler
Feyzin yolu, sevgidir
  30 Mart 2018 Cuma , 22:10
Şiirler Menkîbeler - Şiirler Menkıbeler;Feyzin yolu, sevgidir

Abdülhakim Arvasi, büyük islam âlimi.

İlmi ile, islama hizmet etti daimi.

 

O, bir gün buyurdu ki: (Bilcümle feyizlerin,

Tek kaynağı, mübarek kalbidir o Serverin.

 

Yani Onun kalbinden fışkıran bütün nurlar,

Evliyanın kalbinden, cihana yayılırlar.

 

Güneşin karşısına, bir ayna koymuş olsak.

Bunun da karşısına, başka bir ayna koysak.

 

Bunun karşısına da, yine bir üçüncüyü,

Bunun da karşısına koysak bir dördüncüyü,

 

Böylece, otuzuncu aynaya bakınca biz,

Güneşi, bu aynada aynen görebiliriz.

 

Sebebine gelince, aradaki aynalar,

Güneşi, birbirine gösterip yansıtırlar.

 

Bunun gibi, Eshabın hepsinin nurlu kalbi,

Cilalanıp, olmuştu parlak bir ayna gibi.

 

Çünkü Resulullahı gördü o bahtiyarlar.

Onun nuru yüzünü görüp aşık oldular.

 

Onun güzel ahlakı ve tatlı sözlerini,

Gördüler, yaşadılar çok mucizelerini.

 

Her işte, Onun gibi olmaya çalıştılar.

Gönlüne girmek, için adeta yarıştılar.

 

Ve hatta o Server’in bir işareti ile,

Canlarını verdiler harplerde seve seve.

 

Onu iyi anlayıp, pek ziyade severek,

Eşsiz sohbetlerine, her gün devam ederek,

 

O mübarek kalbinden, bol bol (Feyiz) aldılar.

O nurları, gençlerin kalplerine yaydılar.

 

(Nurlar), bu kalplerden de, bu zatlara bağlanan,

Gençlerin kalplerine akıp geldi durmadan.

 

Aynı nurlar, böylece, binüçyüz sene kadar,

Evliyanın kalbinden dolaşıp böyle akar.

 

Her asırda bulunan bu büyük velileri,

Seven kimselerin de, temizlendi kalpleri.

 

Zira Resulullahtan gelen (Nur) ve (Feyiz)ler,

Girdikleri kalpleri temizleyiverirler.

 

(Muhabbet) kanalıyla kalplere feyiz gelir.

Muhabbeti çok olan, daha çok nasiplenir.

 

Bu nurları alarak gönülleri nurlaşan,

Kalp gözleri açılıp, bu devlete kavuşan,

 

Bahtiyar bir kimseye, (Veli) denilmektedir.

Veli, Hak teâlâya gönül vermiş demektir.

 

Evliya-yı kiramın büyüklerinden olan,

Halis Allah adamı Mazhar-ı Can-ı Canan,

 

Şöyle buyuruyor ki: (Bilcümle kazancıma,

Çok sevgim sebebiyle vasıl oldum hocama.

 

Bütün saadetlerin başı ve anahtarı,

Sevmektir Rabbimizin sevdiği bu zatları.)

 

Ali Ramiteni de, evliyalar babında,

Şöyle buyurmaktadır o da bir kitabında:

 

(Evliyanın kalpleri, Hakk’ın nazargahıdır.

O kalbe kim girerse, o nazardan pay alır.) 

Yorumlar
Kod: JG9MG