Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
fizibilite çalışması (İng. feasibility study)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:21
fizibilite çalışması (İng. feasibility study); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Olası problemlerin önceden tanımlanması ve düşünülen yatırımların teknik, finansal ve hukuki yönlerden etkinliğinin belirlenmesi için yapılan ön araştırma.
Yorumlar
Kod: 2YR5Y