Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
gayrisıhhi müessese (İng. non-healthy establishment)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:21
gayrisıhhi müessese (İng. non-healthy establishment); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Faaliyetiyle canlılara ve çevreye zarar veren veya zarar verme ihtimali olan iş yerlerine verilen genel ad. Gerek çıkardıkları duman, koku ve gürültü yönünden, gerekse yaptıkları faaliyet sonucunda oluşan katı, sıvı ve gaz hâlindeki zararlı atıkları yönünden insanlara ve doğaya fiziksel, ruhsal ve sosyal açılardan tehdit oluşturmayı kapsamaktadır.
Yorumlar
Kod: 75WA4