Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
güvenli menşeli ülke (İng. safe country of origin)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:21
güvenli menşeli ülke (İng. safe country of origin); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Hiçbir zaman veya genel olarak mülteci yaratmayan ülke. Kabul eden ülkeler, belirli sığınmacı grup ya da kategorilerinin yaptıkları başvuruları seri bir şekilde (esasa ilişkin inceleme yapmadan) güvenli menşeli ülke kavramına dayanarak reddedebilmektedirler.
Yorumlar
Kod: 85WB5