Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
hava kirliliği (İng. air pollution)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:23
hava kirliliği (İng. air pollution); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Havanın doğal bileşiminin fosil yakıtlar, kimya ve diğer sanayi tesisleri ve nükleer patlamaların çıkardığı katı, sıvı ve gaz hâlindeki yabancı maddelerin etkisiyle bozularak canlı hayata ve ekolojik dengeye zarar verecek boyuta gelmesi durumu.
Yorumlar
Kod: 2YR5Y