Şiirler Menkîbeler - Şiirler Menkıbeler
Kâfirlere aldanmamalı
  30 Mart 2018 Cuma , 22:10
Şiirler Menkîbeler - Şiirler Menkıbeler;Kâfirlere aldanmamalı

Ziyaeddin Nurşini, âlim ve veli bir zat.

Bir gün sevdiklerine, şöyle etti nasihat:

 

Müminler, fenni sever ve ehemmiyet verir.

Hatta fenne çalışmak, bir farz-ı kifayedir.

 

Müslümanlar, hakiki fen adamının elbet,

Söz ve tecrübesine verirler ehemmiyet.

 

Ama fen adamıyım diye yalan söyleyen,

Fen taklitçilerine inanmazlar katiyen.

 

Ellerinden gelirse çünkü bu münafıklar,

Müslümanları ezer ve islamı yıkarlar.

 

Nitekim masonların, bindokuzyüz yılında,

Yaptıkları gizli bir toplantının zaptında,

 

Diyor ki: (Dindarları ezmek kâfi değildir.

Yegane maksadımız, dinleri yok etmektir.)

 

Bunlar, kitaplarında ve her fırsat buldukça,

Bu düşmanlıklarını bildirirler açıkça.

 

Lakin ilim ve fenden habersiz olup bunlar,

Çocukca ve alçakca yalanlar uydururlar.

 

Derler: (Eski insanlar, hepsi cahil imişler.

Hep hayali şeylere itibar eylemişler.

 

Kendi uydurdukları şeylere tapınarak,

Küçüklük göstermişler bir zavallı olarak.

 

Halbuki bugün bizler, bir atom asrındayız.

Her istediğimizi, kolayca yapmaktayız.

 

Tabiat kuvvetleri dışında, bir şey yoktur.

Cennet ve Cehennem de, yalan ve uyduruktur.

 

Cin ve melek de öyle, bunları gören var mı?

Görülmeyen şeylere, hiç insan inanır mı?)

 

Komünist ülkelerde, mektepte öğretmenler,

Müslüman çocuklara şöyle telkin ederler:

 

(Eğer Allah olsaydı, görürdük biz de her an.

İşitir ve verirdi, istesek bir şey ondan.

 

Benden şeker isteyin, veririm, değil ki zor.

Bir de ondan isteyin, bakın, işte vermiyor.

 

Öyleyse Allah yoktur, siz böyle inanınız.

Örümcek kafalıdır sizin anne babanız.

 

Onlar eski kafalı, cahildirler, ama siz,

Aydın ve ilerici, hem modern gençlersiniz.

 

Öyle hurafelere inanmayın siz asla.

Anne babalarınız cahildirler pek fazla.

 

Yoktur Cennet, Cehennem, bunlar hep uydurmadır.

Bilin ki her ne varsa, hepsi bu dünyadadır.)

 

Kâfirler, bu iftira sözleriyle, durmadan,

Ayırırlar gençleri, din ve imanlarından.

 

Zavallı yavruları, böyle aldatıyorlar.

Ve onları, ebedi ateşe atıyorlar.

 

Onun için siz gençler, çok uyanık olunuz.

Din ve imanınızı çok iyi koruyunuz.

 

İhlas ile yazılmış kitaplardan alarak,

Hergün, belli bir miktar okuyunuz muhakkak.

 

(İmam-ı Gazali) ve (İmam-ı Rabbani)ler,

Ve yine bunlar gibi var ki nice âlimler,

 

Onların kitabını okursa bir müslüman,

Dinini, imanını çaldırmaz hiçbir zaman.

Yorumlar
Kod: 63V93