Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
nâzım imar planları (İng. regulatory development plans, master plan)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:25
nâzım imar planları (İng. regulatory development plans, master plan); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak hâlihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan. Nâzım imar planları, 1/25000, 1/10000, 1/5000 veya 1/2000 ölçeklerde yapılabilir.
Yorumlar
Kod: YVN2V