Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
nükleer ve radyolojik acil durum (İng. nuclear and radiological emergency)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:25
nükleer ve radyolojik acil durum (İng. nuclear and radiological emergency); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Ülke içinde ya da dışında meydana gelen, radyasyon salımı ile insan sağlığı ve çevre için tehdit oluşturan veya oluşturması muhtemel acil durum.
Yorumlar
Kod: MJCPJ