Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
nükleer ve radyolojik kaza (İng. nuclear and radiological accident)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:25
nükleer ve radyolojik kaza (İng. nuclear and radiological accident); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Ülke toprakları içinde ya da dışında halk sağlığına zarar verme olasılığı olan, radyasyondan korunma standartlarıyla belirlenen sınırların üzerinde radyasyon dozu alınması ve radyoaktif bulaşmanın ayrı ayrı veya birlikte vuku bulması durumu.
Yorumlar
Kod: XUL1T