Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
olağanüstü hâl (İng. extraordinary situation)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:25
olağanüstü hâl (İng. extraordinary situation); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Doğal afetler, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımlar, Anayasa ile kurulmuş hür demokrasi düzenini ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması gibi durumlarda, geçici bir yönetim modeli uygulanmasını gerektiren hâl. Olağanüstü hâl yönetimlerinin sınırlı yönetimler olduğu ilgili yasada da belirtilmiş ve bu süre altı ayla sınırlandırılmıştır.
Yorumlar
Kod: WTLZT