Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
paleosismoloji (İng. paleoseismology)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:25
paleosismoloji (İng. paleoseismology); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Tarihsel dönemde meydana gelen depremlerin yeri, zamanı, büyüklüğü ve yol açtığı hasarlar konusunda araştırma ve inceleme yapan bilim dalı. Önemli ölçüde tarihî depremlerin meydana geldiği fay bölgelerinde hendek açıp yapılan bilimsel incelemeler ile tarihî yapılar üzerinde meydana gelen yapısal hasar incelemelerine dayanır.
Yorumlar
Kod: KHANH