Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
proje müellifi (İng. design engineer or architect)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:25
proje müellifi (İng. design engineer or architect); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetlerini, ana uğraş konusu olarak seçmiş olan ve yapıların proje, hesap ve çizimleri hazırlayan gerçek veya tüzel kişi.
Yorumlar
Kod: 41S7Z