Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
psikososyal destek (İng. psychosocial support)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:25
psikososyal destek (İng. psychosocial support); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Psikolojik ya da psikiyatrik tedavi amacı gütmeyen, afet ve acil durum sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların, bozuklukların önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulması, geliştirilmesi, etkilenenlerin normal yaşamlarına geri dönmesi sürecinde kendi kapasitelerini fark etmeleri ve güçlenmelerinin sağlanması, toplumda gelecekte ortaya çıkması muhtemel afet ve acil durumlarla başa çıkma, iyileşme, toparlanma becerilerinin arttırılması ve yardım çalışanlarının desteklenmesini içeren ve afet döngüsünün her aşamasında yürütülen çok disiplinli hizmetler tümü.
Yorumlar
Kod: JG8MF