Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
psikososyal müdahale (İng. psychosocial intervention/response)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:26
psikososyal müdahale (İng. psychosocial intervention/response); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afetler sonrasında etkilenen bireylerin, normal yaşantılarına geçiş surecini hızlandırmaya yardımcı olan, bireylerin ve toplumun var olan gereksinimlerini tespit ederek olası afetlerle başa çıkma ve müdahale edebilme kapasitelerinin yanı sıra iyileşme becerilerinin de artırılmasına yönelik faaliyet ve hizmetlerin tümü.
Yorumlar
Kod: SPHWO