O Harfi ile Başlayan Şiirler Menkıbeler
O Harfi ile Başlayan Şiirler Menkıbeler O altınlar ne oldu? O altınlar ne oldu? O altınlar ne oldu? O benim olsun mu? O benim olsun mu? O cennete girmedikçe O cevap verebilir O da İman ediyor O da kabul etmedi O da kabul etmedi
O da müslüman oldu O dediyse, doğrudur O dediyse, doğrudur O dediyse, doğrudur O dertli benim O genç kim idi? O genç yahudidir O hançer ne olacak? O himmet olmasa O kabir şurasıdır
O kâfiri kim öldürür? O kâfiri kim öldürür? O kimse, ben değilim O kişi Cebrail’di O Sana Helal Değil O Sana Helal Değil O şehir yere battı O tokatı yiyince O zat peygamberdir O zat peygamberdir
O, âlemlere rahmet idi O, âlemlere rahmet idi O, Allah’ın Resulü’dür O, Allah’ın Resulü’dür O, Allah’ın resulüdür O, benim annemdi O, benim annemdi O, benim çocuğumdur O, hazret-i Hızır’dı O, hazret-i Hızır’dı
O, herkesten üstündür O, herkesten üstündür O, herşeye kadirdir O, herşeye kadirdir O, Hızır İdi O, Hüccet-ül islam’dı O, ihsan-ı ilahiydi O, ilmin ışığıydı O, islamın nurudur O, islamın nurudur
O, melek değildir O, melek değildir O, seni görüyor Oda aydınlandı Oğlum, Horasan’a git! Oğlum, sen ne garipsin Oğlum, sen ne garipsin Oğluna nasihatı Oğluna nasihatları Oğluna vasiyeti
Oğlunu suya bırak! Oğlunun nasihatı Olacak şeyleri bilirdi Olacak şeyleri bilirdi Olmaz, olmaz! On sene hizmet ettim Ona El-emin derlerdi Ona El-emin derlerdi Ona hürmet, bana hürmettir Ona iftira ettiler
Ona İnanmadılar Ona inanmadılar Ona İnanmadılar Ona kapıyı açmadı Ona nasıl kavuştum? Ona sihirbaz dediler Ona sihirbaz dediler Ondan gelene razıyım Ondan gelene razıyım Ondan gelene razıyım
Ondan inip bana gel Ondan inip bana gel Onlar böyleydi Onlar böyleydi Onlar böyleydi Onlar kırklardan idi Onlar şehid oldular Onlar şehid oldular Onlar şehid oldular Onlara Meydan Okudu
Onlara Meydan Okudu Onları sildi Allah Onları sildi Allah Onsekiz yaşındaydım Onu Allah diriltecek Onu Allah diriltecek Onu bana çağır! Onu bizimle gönder Onu bizzat göreyim Onu bizzat göreyim
Onu bizzat göreyim Onu çok severlerdi Onu çok severlerdi Onu da dinlemediler Onu da dinlemediler Onu göremediler Onu göremediler Onu İmtihan Ettiler Onu İmtihan Ettiler Onu imtihan ettiler
Onu kıskanırlardı Onu kim tanımaz ki Onu kuyuya attılar Onu nasıl tanıdım? Onu rahat bırakın! Onu sevmek ibadettir Onu sevmek ibadettir Onu sevmek, ibadettir Onu şehid ettiler Onu tandıra gizledi
Onu tanımadılar Onu tarif eder misin? Onu tarif eder misin? Onu tarif eder misin? Onun fikri doğru çıktı Onun gibisini görmedim Onun hürmetine Onun hürmetine Onun kerametiyle Onun suretindeki melek
Onunla huzur geldi Onunla huzur geldi Ordu hareket etti Ordu hareket etti Ordu yola çıktı Ordu yola çıktı Ordu yola çıktı Orta yolda olunuz Osmanlı zulüm yapmaz Ot, ağaç olamaz