Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
tükenmişlik sendromu (İng. burnout syndrome)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:27
tükenmişlik sendromu (İng. burnout syndrome); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Sürekli güçlü strese maruz kalmaktan kaynaklanan düşük öz saygı veya öz yeterlilik duyguları ile birleşen, kişinin duygusal, fiziksel ve zihinsel tükenmişlik durumu.
Yorumlar
Kod: USJYR