Sözlüğümüzde yer alan kelimeler Türk Dil Kurumu (https://sozluk.gov.tr) web sitesinden alıntıdır.
A Harfi ile BaşlayanTürkçe Sözlük, Türkçe Kelimeler ve Anlamları a : Şaşma, hatırlama, sevinme, acıma, üzülme, kızma vb. duyguların anlatımına güç kazandıran söz ab : Su aba : Abla aba güreşi : Aba giyilerek ve bele kuşak bağlanarak yapılan bir güreş türü abacı : Aba yapan veya satan kimse abacılık : Abacının yaptığı iş abadi : Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü abajur : Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi abajurcu : Abajur yapan veya satan kimse abajurculuk : Abajurcunun yaptığı iş
abajurlu : Abajuru olan abajursuz : Abajuru olmayan abaküs : Sayı boncuğu abalı : Aba giymiş olan Abana : Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri abanabilme : Abanabilmek işi abanabilmek : Abanma ihtimali veya imkânı bulunmak abandırabilme : Abandırabilmek işi abandırabilmek : Abandırmaya gücü yetmek abandırıverme : Abandırıvermek işi
abandırıvermek : Çabucak abanmasını sağlamak abandırma : Abandırmak işi abandırmak : Bir kimsenin bir yere veya bir kimseye yaslanmasını sağlamak abandone : Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması abanış : Abanma işi abanıverme : Abanıvermek işi abanıvermek : Ansızın, çabucak abanmak abani : Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş abanma : Abanmak işi abanmak : Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak
abanoz : Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı abanozgiller : İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası abanozlaşıverme : Abanozlaşıvermek durumu abanozlaşıvermek : Çabucak abanozlaşmak abanozlaşma : Abanozlaşmak durumu abanozlaşmak : Ağaç gibi maddeler suda uzun süre kalarak kararmak abanozlaştırabilme : Abanozlaştırabilmek işi abanozlaştırabilmek : Abanozlaştırma ihtimali veya imkânı bulunmak abanozlaştırıverme : Abanozlaştırıvermek işi abanozlaştırıvermek : Çabucak abanozlaşmasını sağlamak
abanozlaştırma : Abanozlaştırmak işi abanozlaştırmak : Abanoz gibi olmasını sağlamak abartabilme : Abartabilmek durumu abartabilmek : Bir şeyi olduğundan daha abartılı bir biçimde anlatma eğiliminde olmak abartı : Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa abartıcı : Abartıyı huy edinen (kimse), abartmacı, mübalağacı abartıcılık : Abartıcı olma durumu, abartmacılık, mübalağacılık abartık : Abartılmış abartılabilme : Abartılabilmek durumu abartılabilmek : Abartılma ihtimali veya imkânı bulunmak
abartılı : Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı abartılılık : Abartılı olma durumu abartılış : Abartılma durumu abartılma : Abartılmak işi abartılmak : Abartma işine konu olmak abartısız : Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız abartısızca : Abartısız bir biçimde abartısızlık : Abartısız olma durumu abartış : Abartma durumu abartma : Abartmak işi
abartmacı : Abartıcı abartmacılık : Abartıcılık abartmak : Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek abartmalı : Abartılı abartmasız : Abartısız abartmasızca : Abartmasız bir biçimde abasız : Aba giymemiş olan abasızlık : Abasız olma durumu abaşo : Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama abat : Bayındır
Abaza : Abhaz Abaza peyniri : İnek sütünden yapılan ve yassı biçimde dilimlenen bir kaşar peyniri türü Abazaca : Abhazca abazan : Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan (erkek) abazanlaşma : Abazanlaşmak durumu abazanlaşmak : Cinsel ilişkiden uzun süre uzak kalmış olmak abazanlık : Abazan olma durumu Abbas : `Yola çıkacak veya ölümü yaklaşan kimse` anlamlarındaki Abbas yolcu deyiminde geçen bir söz abdal : Gezgin derviş abdalımsı : Abdalı andıran, abdala benzer, abdal gibi
abdallık : Abdal olma durumu abdest : Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma abdestbozan : Şerit abdestbozan otu : Gülgillerden, almaşık yapraklı, yeşilimsi veya kan kırmızı çiçekler açan, idrar söktürmede ve kan dindirmede kullanılan bir bitki (Poterium spinosum) abdesthane : Tuvalet abdestli : Abdest almış (kimse) abdestlik : Abdest alınacak yer abdestlilik : Abdestli olma durumu abdestsiz : Abdest almamış olan (kimse) abdestsizlik : Abdestsiz olma durumu
abdiâciz : Kişinin alçak gönüllülük göstermek amacıyla kendisini tanımlamak için söylediği bir söz abdülleziz : Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus) abe : Seslenmek ve dikkati çekmek için özellikle Rumeli'de kullanılan bir söz abece : Alfabe abece sırası : Alfabe sırası abecesel : Alfabetik aberasyon : Sapınç abes : Gereksiz, yersiz, boş abeslang : Dilbasar abeslik : Abes olma durumu