Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) (İng. National Eartquake Strategy and Action Plan)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:27
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) (İng. National Eartquake Strategy and Action Plan); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Ülkemizin deprem olayı gerçeğinden hareketle, depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili yapılacak olan araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla ulusal boyutta hazırlanan strateji ve eylem belgesi.
Yorumlar
Kod: FD5JC