Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri (İng. National Societies of Red Cross and Red Crescent)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:27
Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri (İng. National Societies of Red Cross and Red Crescent); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketinin temeli olup kendi statüleri, ulusal yasaları, temel ilkeleri olan ve Hareketin misyonuyla uyumlu olarak insani faaliyetlerini sürdürüren dernekler. Bir ülkenin tek bir Ulusal Derneği olabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal derneği, Türk Kızılayı’ dır.
Yorumlar
Kod: JG8MF