Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
uluslararası insani hukuk (İng. international humanitarian law)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:27
uluslararası insani hukuk (İng. international humanitarian law); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Uluslararası veya uluslararası olmayan silahlı çatışma durumlarını hükme bağlayan yönetmelik ve ilkelerin yer aldığı mevzuat; silahlı çatışma hukuku. 12 ağustos 1949 tarihli dört Cenevre Sözleşmesi ve 8 Temmuz 1977 tarihli iki ek protokol, uluslararası insani hukukun temelini oluşturur. Genel anlamda tüm devletler 1949 Cenevre Sözleşmelerinin tarafıdır.
Yorumlar
Kod: EB4HB