Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (İng. International Federation of Red Cross and Red Crescent Society - IFRC)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:27
Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (İng. International Federation of Red Cross and Red Crescent Society - IFRC); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Kızılhaç ve Kızılay Derneklerinin sağlık faaliyetlerini güçlendirmek ve yeni derneklerin kurulmasını teşvik etmek için 1991 yılında kurulan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Derneklerinden oluşan federasyon. Günümüzde, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu çok geniş bir organizasyonla Ulusal Derneklere afetlere müdahale becerilerini ve faaliyetlerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olmakta ve uluslararası düzeyde bu derneklerin sözcülüğünü ve temsilciliğini yapmaktadır. 2013 yılı itibarıyla Federasyonun 187 üye ulusal derneği bulunmaktadır.
Yorumlar
Kod: TPHWP