Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi (İng. International Red Cross and Red Crescent Movement)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:27
Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi (İng. International Red Cross and Red Crescent Movement); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
İnanç, dil, ırk, toplumsal sınıf veya politik görüş farkı gözetmeksizin insan hayatı ve sağlığını korumak, insan onuruna saygı gösterilmesini sağlamak, insan acılarını önlemek ve dindirmek amacıyla kurulmuş uluslararası bir insani hareket. Hareket, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinden oluşur.
Yorumlar
Kod: SOHVO