Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Uluslararası sağlık tüzüğü (UST 2005) (İng. international health bylaw)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:27
Uluslararası sağlık tüzüğü (UST 2005) (İng. international health bylaw); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Uluslararası trafik ve ticarete gereksiz müdahaleden kaçınarak halk sağlığı açısından ortaya çıkacak risk ile orantılı ve sınırlı olarak hastalıkların uluslararası yayılmasını önlemeyi, bu hastalıklara karşı korunmayı, yayılmalarını kontrol etmeyi ve halk sağlığı açısından gerekli cevabı vermeyi amaç edinen, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasası’nın ilgili maddelerine dayanarak 2005 yılında güncellenen ve DS֒ ye üye ülkeler açısından bağlayıcı olan tüzük.
Yorumlar
Kod: HE6KD