Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
uydu görüntüsü (İng. satellite imagery)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:27
uydu görüntüsü (İng. satellite imagery); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Yeryüzüne 700 km veya daha yakın yörüngelerde bulunan uydular tarafından sürekli olarak elde edilen ve farklı hassasiyete sahip sayısal görüntü. Afet yönetimi çalışmlarında yaygın olarak kullanılan uydu görüntülerinin 1970’lerde 80 m. olan hassasiyeti, günümüzde 1 m. ve altına inmiş bulunmaktadır.
Yorumlar
Kod: 41S71