Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
uygulama alanı (İng. implementation area)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:27
uygulama alanı (İng. implementation area); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
6306 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırılan riskli alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen rezerv yapı alanı ile riskli yapının veya yapıların bulunduğu alan.
Yorumlar
Kod: B8ZE7