Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
uygulama imar planı (İng. implementation urban development plan)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:27
uygulama imar planı (İng. implementation urban development plan); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Tasdikli hâlihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nâzım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan. 1/1000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde hazırlanan bu planlar, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütündür.
Yorumlar
Kod: WTLZT