Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
uygun olmayan alan (UOA) (İng. inappropriate area for settlement)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:27
uygun olmayan alan (UOA) (İng. inappropriate area for settlement); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Doğa kaynaklı afet tehlikeleri ve jeoteknik problemler nedeniyle teknik ve ekonomik olarak önlem alınması mümkün olmayan alan, yerleşime uygun olmayan alan. Bu alanlarda planlamaya ve yapılaşmaya izin verilmez.
Yorumlar
Kod: 1XO4W