Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
uyum (İng. adaptation)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:27
uyum (İng. adaptation); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Değişen her türlü çevresel veya çevresel olmayan durumlara intibak etme, adaptasyon.
Yorumlar
Kod: 52U82