Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
uzaktan algılama (İng. remote sensing)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:28
uzaktan algılama (İng. remote sensing); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Uçaklar veya uydular gibi uzak gözlem araçları kullanılarak bir bölgenin veya bir olayın bir süreç içinde incelenmesi yöntemi. Uydu görüntülerinin coğrafi bilgi sistemi imkânlarıyla değerlendirilmesi sayesinde, doğal kaynakların araştırılması ve afet yönetimi çalışmalarında kullanılmaktadır.
Yorumlar
Kod: URJXR