Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
yüzey faylanması tehlikesi kuşağı (İng. surface faulting / ground – rupture hazard zone)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:28
yüzey faylanması tehlikesi kuşağı (İng. surface faulting / ground – rupture hazard zone); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Fayın türüne, kırılmanın şiddetine ve yüzeyde kestiği birimlerin jeodinamik ve jeomekanik özelliklerine göre boyutları ve yer değiştirme miktarları değişen, morfolojik (yersel) hasarın şiddetinin, merkezden uzaklaştıkça azaldığı yüzey faylanması çevresindeki deformasyon kuşağı. Doğal, jeolojik bir kuşaktır.
Yorumlar
Kod: 52U82